bang-gia-nguyen-vat-lieu-tra-sua

Bảng Giá Nguyên Liệu Trà Sữa

Bảng giá nguyên liệu trà sữa giúp các Bạn đang lên kế hoạch có thêm nguồn thông tin giá để tham khảo. Mục đích: giúp các Bạn tính được giá cost (giá vốn) của món và nắm bắt thông tin giá cả thị trường. Mình KHÔNG bán nguyên liệu nhé …

CHI-PHI-MO-QUAN-TRA-SUA

Chi Phí Mở Quán Trà Sữa 2019

Chi phí mở quán trà sữa rất quan trọng trong khâu lập kế hoạch. Bảng kê chi tiết ngân sách kinh doanh trà sữa trong bài viết này là tài liệu rất quý. Các Bạn nên download về và lưu trên máy tính của mình thật kỹ nhé.

kinh-doanh-tra-sua-loi-bao-nhieu-moi-thang

Kinh Doanh Trà Sữa Lời Bao Nhiêu Mỗi Tháng

Kinh doanh trà sữa lời bao nhiêu mỗi tháng? Cách tính lợi nhuận trong kinh doanh trà sữa. Nhượng quyền kinh doanh trà sữa lời hay lỗ? Chi phí cố định và biến phí là gì?